Książki, podręczniki

Podręcznik klasa 3 szkoła podstawowa

Podręcznik klasa 3 przeznaczony jest do prowadzenia edukacji wczesnoszkolnej. Zawiera najważniejsze elementy nauczania w zakresie edukacji polonistycznej, przyrodniczej, matematycznej, artystycznej i społecznej. Jeśli to tylko możliwe wszystkie elementy przeplatają się ze sobą wzajemnie, tworząc idealne środowisko dla rozwoju ucznia i poszerzania jego wiedzy. Podręcznik uczestniczy w tworzeniu właściwych postaw społecznych, dzięki zawartym materiałom dydaktycznym, którymi mogą być opowiadania lub piosenki albo obrazy, każdy z nich może być opatrzone dodatkowymi pytaniami, które Zmuszają uczniów do myślenia, zastanowienia i wyciągania wniosków. Podręcznik pozwala też kształtować właściwy system wartości opierający się między innymi na dbaniu o środowisko naturalne. Przygotowana treść programowa pozwala zrozumieć istotę troszczenia się o naturalne dobro. Najnowsze podręczniki uwzględniają również wsparcie dziecka w sferze emocjonalnej. Pomagają radzić sobie z przesuwanymi uczuciami oraz pomagają radzić sobie z nazywaniem. 

Podręcznik dla klasy 3 wsparcie dla nauczycieli i uczniów

 

Rzetelnie opracowany podręcznik do nauki wczesnoszkolnej wpływa na kształtowanie dziecięcego świata wartości Dzięki dobrze skrojony my tekstem literackim, które zachęcają do podejmowania dyskusji oraz analizy, które z kolei prowadzą do wyciągania wniosków. Przede wszystkim jednak wpływają na doskonalenie umiejętności czytania oraz słuchania ze zrozumieniem. Duży wpływ ma na to gradacja tekstów ze względu na stopień trudności. Dla ułatwienia niektóre teksty wyróżnione są większą, czarną czcionką, która pozwala skutecznie skupienie się na tekście. Ponadto podręcznik kształtuje kompetencje społeczne oraz inteligencję emocjonalną. Tym obszarom poświęcone są specjalne cykle, które wspierają najmłodszych uczniów czy rozpoznawaniu i nazywanie własnych emocji, co wpływa na poprawę nie tylko własnego funkcjonowania, ale przede wszystkim efektywniejsze życie społeczne. Podręcznik służy również rozwojowi samodzielnego działania, a także umiejętności kooperacji w grupie. Systematycznie wprowadza też różnorodne wypowiedzi ustne i pisemne, dzięki czemu uczeń i stopniowo przygotowuje się do kolejnego etapu edukacyjnego w czwartej klasie. Oprócz czytania i słuchania ze zrozumieniem w podręczniku Są również działy poświęcone ortografii oraz nauce języka. Podręcznik zawiera również elementy dotyczące świata przyrody oraz matematyki. Zawiera także elementy służące rozwojowi kreatywności i budowania potrzeby przebywania w świecie sztuki. Wszystko poddane jest w przystępnej i przejrzystej formie.